Болнична хигиена и дезинфекция

• Повърхности
• Дезинфекция на кувьози
• Санитарен фаянс и кухненска
   посуда

• Ръце и кожа
• Медицински инструменти и
   апаратура

• Лабораторна стъклария
• Болнично бельо и инвентар


Дезинфекция в обществени
заведения и транспорт

• Кухненски боксове и оборудване
• Санитерин фаянс и обществени
   тоалетни

• Ръце
• Повърхности в обществения
   транспорт и промишлеността

• Бариери на контролно-
   пропусквателни пунктове

• Хотелско бельо


Дезинфекция на питейна вода и вода в плувни басейни
• Питейна вода
• Вода в плувни басейни

Други продукти
• Препарати за почистване и обезмасляване

Дозиращи устройства
• Автоматични дозиращи устройства
   AcuDose

• Подвижно автоматично дозиращо
   устройство за разпръскване и
   пенообразуване


САНИТАРЕН ФАЯНС И ОБЩЕСТВЕНИ ТОАЛЕТНИ

Алдесепт WC АЛДЕСЕПТ WC Санифорт САНИФОРТ

     

Назад 

Copyright © 2005-2009, Osuro.
Всички права запазени.
 
Български English